Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
IM0008801_gi.jpg

Sistemet e izolimit termik

 

Mbrojtja mjedisore përmes izolimit termik - Kurse energjinë e shtëpisë

Te ndertuarit është një sulm masiv kundra mjedisit, i cili rëndon ndjeshëm ekujlibrin ekologjik. 40% e energjiseë që konsumojmë shkon për ngrohjen e ndërtesave. Kjo vazhdon të jetë dyfishi i "mëkatarit të madh" të mjedisit qarkullimi rrugor. Rezultati: sasi pa fund CO të mënjanueshme 2që rëndojnë atmosferën dhe shkatojnë gjithashtu efektin e tmerrshëm serë.

Sistemet e izolimit termik RÖFIX janë një mundësi optimale për të reduktuar ndjeshëm harxhimin e energjisë. Ato reduktojne prodhimin e lëndeve të dëmshme për ajrin, mbrojnë burimet e energjisë dhe japin një kontribut të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për mbrojtjen e mjedisit.