Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
Steinbruch Röthis RÖFIX Gurëthyesi në Röthis

Vizionet & Objektivat

 

Traditën si kompani familjare dëshirojmë në të ardhmen ta fuqizojmë si një kompani internacionale me zhvillim, fleksibilitet, angazhim dhe marrje vendimesh me përgjegjësi të plotë. Investimet në tregjet e reja sigurojnë fitimet për të nesërmen. Pika kryesore e aktivitetit tonë ekonomik, qëndron gjithsesi në tregjet tona kryesore. Një pozicion të fortë në tregjet tona kryesore, është toka mbi të cilën ne ndërtojmë të ardhurat. Ne masim aftësitë tona të rendimentit me zgjidhje të reja dhe arritje optimale.

Zhvillimi i prodhuesit të gëlqeres në një specialist për fino të gatshme dhe llaçëra të gatshme, dhe sot në një furnizues për sisteme të ndryshme, na karakterizon ne si një kompani inovative që është gjatë gjithë kohës në kërkim të zgjidhjeve dhe përdorimit të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme.

Ne edhe në të ardhmen do të ndërtojmë zhvillimin dhe prodhimin e produkteve tona mbi bazat tradicionale të tyre:

  • të ruajmë vlerat
  • i ndryshueshëm në forëm, ngjyrë dhe Strukturë
  • i përshtatshëm për kushtet teknologjike dhe fizike
  • ekonomik dhe racional
  • mbrojtje e natyrës