Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
RÖFIX Werk Röthis Qëndra e RÖFIX në Röthis, Austri

Kompania RÖFIX SHPK

 

Sot në ndërtim, kërkesat sa vijnë dhe po rriten, qoftë nga ndërtuesit, nga autoritetet përgjegjëse për ndërtimet dhe mjedisin si dhe ato të zhvillimit ekonomik. Ne punojmë që prej njëqind vitesh në zhvillimin e mëtejshëm të teknologjisë së ndertimit.

  • Sot ne ofrojmë produkte dhe sisteme të reja të cilat plotësojnë, kushtet më të larta teknike dhe ekologjike.
  • Ne japim impulse të reja për një politikë aktive në interes tëindustrisë së ndertimit.
  • Ne japim impulse të reja për një politikë aktive në interes të industrisë së ndertimit. Ne e gjejmë veten në rolin e ndërmjetësit, në mes politikave të vendimmarrësit dhe partnerëve tanë në ndërtim – nga arkitektët në të gjithë ndermarjen ndërtuese, e deri tek klienti privat.
  • Ne do të jemi për ju edhe në të ardhmen partnerë të fortë, tek i cili mund të keni besim të plotë.

Zhvillimi

Produkti i duhur, në sasinë e duhur, në kohën e duhur dhe në vëndin e duhur.

më shumë

Cilësia

Ne mbajmë një përgjegjësi të veçantë për cilësinë e produkteve RÖFIX.

më shumë

Mendoni me Sistem

Ndihmë e vërtetë për klientët tanë.

më shumë

Dialog

Ne flasim në çdo kohë personalisht me klientët tanë.

më shumë