Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
Umwelt & Verantwortung RÖFIX ju siguron produkte te padëmshme për natyrën

Mbrojtja e natyrës & përgjegjësia jonë

 

Strategjia më e mirë për mbrojtjen e natyrës ështe, të ndalohet ndotja e ambjentit që në fillim. Çelësi për këtë strategji quhet Sistem - dhe Integrim i proçesit.

  • Proçese të pa ndërlikuara, më e mira produkte të thjeshta me më pak lëndë përbërëse.
  • Ressourcenschonung bedeutet hier weniger Energieeinsatz, weniger Materialverbrauch, geringerer Flächenverbrauch.
  • Ide kreative sjellin kosto të ulëta prodhimi, mirëmbajtje të lirë, më pak pjesë kembimi dhe përparësia më e mirë për mirëmbajtje dhe perkujdesje me kosto të favorshme.

Ekologjia – jepini natyrës përsëri hapsirën njerëzore mbrapsh
Suvatë mbushëse dhe llaçërat ishin në fillim. Sot Standarti i cilësisë - RÖFIX përmbledh rreth 200 produkte të specifikuar, të përshtatur për sektore të ndryshme në godina të reja - dhe të vjetra.

Lëndet natyrore si finot minerale RÖFIX të prodhuara nga rërëra të bardha mermeri, ose fino të gatshme cilësore si RÖFIX bazë silikati dhe bazë silikoni në mbi 300 ngjyra - standarte janë sinonim për cilësi dhe vlerë si dhe një element dizenjues me përparësi të madhe. Ngjyra të veçanta të panumërta, janë të mundura sipas dëshirës dhe sipas NCS-Shkalla e ngjyrave.