Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 620 Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_620_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento_–_për_xokolaturë_DC0070415.PDF
310,25 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_620_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento_DC0048942.PDF
199,79 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_620_Suva_mbushëse_me_bazë_çimento_–_për_xokolaturën_SQSQ_DC0065088.PDF
93,33 kB
IM0000512_md.jpg btn_search

Suva për fasada dhe mure të brendshme me ngarkesë të lartë lagështie. Mbi të gjitha llojet e bazamenteve normale dhe beton pak të përpunuar

Në raste kërkesash për qendrueshmeri ndaj presionit. Mos e perdorni pa mbrojtje ne kontakt me token. E papërshtatshme per suvatim për punime të lehta muri.

Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive

Suva mbushëse për RÖFIX fino, plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrilike.

Brënda/Jashtë Përpunohet me makineri  suvatimi Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Përpunohet me dorë
  • I rreziston depërtimit të ujit
  • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • E lirë nga dispersionet e lëndëve
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë