Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 601 Suva dhe llaç për muratim - Lidhës

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_601_Suva_dhe_llaç_për_muratim_-_Lidhës_DC0017095.PDF
134,45 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_601_Suva_dhe_llaç_për_muratim_-_L_DC0049099.PDF
212,92 kB
IM0008196_md.jpg btn_search

Suva mbushëse për mure të brendshme, tavane dhe fasada me ngarkesë të ulët lagështie.

Suvaja e poshtme e përshtatshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

Suva mbushëse për RÖFIX fino, plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrilike.

Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive

  • Rendiment i lartë
  • Gëlqere e pashuar
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • E lirë nga dispersionet e lëndëve
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
  • Inert i lehtë (mineral)