Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX Betonkontakt Urë lidhëse

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_Betonkontakt__Urë_lidhëse_DC0070300.PDF
143,58 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_Betonkontakt__Urë_lidhëse_DC0070032.PDF
129,84 kB
IM0031525_md.jpg btn_search
  • Ngjitje e mirë
  • I gatshëm për aplikim
  • Me qendrueshmeri ndaj vjeterimit
  • krijon sipërfaqe jo të rrëshqitshme
  • Mjete lidhëse me dispersion
  • I ngjyrosur në të kuqe
  • Rere kurci