Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 672 Llaç sprucues, urë lidhëse

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_672_Llaç_sprucues__urë_lidhëse_DC0017096.PDF
269,98 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_672_Llaç_sprucues__urë_lidhëse_DC0049214.PDF
199,85 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_672_Llaç_sprucues__urë_lidhëse_SQSQ_DC0065169.PDF
94,21 kB
IM0002609_md.jpg btn_search

Llaç sprucues dhe paratrajtues për bazamente kritike me aftësi të lartë thithëse si psh. tulla, mure të përzierë, pllaka izoluese-lesh druri etj.

Llaç paraspërkatës për suva me izolim termik mbi bazamente me aftësi të lartë thithëse

S'është i përshtashëm për mure me porozitet të lartë.

Brënda/Jashtë Përpunohet me dorë Përpunohet me makineri  suvatimi Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit
  • Suva mbushëse e ashpër
  • Ngjitje e mirë
  • Çimento
  • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë