Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 12 Urë lidhëse

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_12_Urë_lidhëse_DC0011452.PDF
344,18 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_12_Urë_lidhëse_DC0048953.PDF
190,53 kB
IM0000438_md.jpg btn_search

Mjet lidhës (beton kontakt) pa mjete humbëse, me bazë akrilike, me përbërës mineral dhe aditivë hidraulik. Për suva mbushëse, mbi bazamente kritike si psh. beton i lëmuar.

Për të gjitha suvatë me bazë gëlqere/çimento ose me përmbajtje gipsi mbi beton ose mbi bazamente kritike

Brënda/Jashtë/Tavane Aplikoni 1 herë me rrul Punojeni me furçë Punohet me makinë spucuese Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
 • Ngjitje e mirë
 • Suva mbushëse e ashpër
 • Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi
 • I ngjyrosur në të kuqe
 • Mjete lidhëse me dispersion
 • Pa çimento
 • Nuk përmban substana shpërbërëse organike
 • Rerë gëlqerore me cilësi të lartë