Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 10 Urë lidhëse

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_10_Urë_lidhëse_DC0011453.PDF
339,70 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_10_Urë_lidhëse_DC0049191.PDF
129,50 kB
IM0000429_md.jpg btn_search

Mjet lidhës (beton kontakt) pa mjete humbëse, për suva me përmbajtje gipsi mbi bazamente kritike, si p.sh. mbi betone të lëmuar

Shpërndahet si produkt i gatshëm RÖFIX 10 ose si koncentrat RÖFIX 10K. Për përmirsimin e ngjitjes të suvave mbi bazamente kritikë, me aftësi thithëse jo të njëtrajtshme.

Mos e përdorni për ambjente me rrjedhje të vazhdueshme, poshtë pllakave qeramike.

Brënda/Tavane Aplikoni  1  herë me rrul Punojeni me furçë Punohet me makinë spucuese Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
  • Ngjitje e mirë
  • I gatshëm për aplikim
  • I ngjyrosur në të kuqe
  • Mjete lidhëse me dispersion
  • Nuk përmban substana shpërbërëse organike
  • Rërë kuarci (e klasifikuar)