Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AS 341 Komponenti pluhur A

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AS_341__Komponenti_pluhur_A_DC0011417.PDF
446,04 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AS_341__Komponenti_pluhur_A_DC0049248.PDF
238,44 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_AS_341__Komponenti_pluhur_A_SQSQ_DC0065173.PDF
98,12 kB
IM0006344_md.jpg btn_search

Për iIzolimin ndaj avujve poshtë pllakave të dyshemesë dhe mureve, si dhe bazamenteve prej betoni ose mureve të tullës sipas normës DIN 18195.

#VALUE!

Jo e përshtatshme për izolimin e avujve (frenon avujt dhe ujin)

Brënda/Jashtë/Dysheme Aplikimi: nën terren/tokë Përziej para përdorimit Punohet me makinë spucuese Përpunohet me dorë Aplikohet me mallë Punojeni me furçë Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C Të mbrohet ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Afati i magazinimit të paktën 12 muaj
 • Elastik, fleksibël
 • Mbulon të çarat
 • Rezistent ndaj hidroksidit të kaliumit
 • Rezistent ndaj ujit me gëlqere
 • Me qëndrueshmëri ndaj temperaturave dhe vjetërsimit
 • Ngjit edhe mbi Bitum
 • I lashwm
 • Thahet shpejt
 • Çimento
 • Mjete lidhëse me dispersion
 • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit