Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AP 320 Astar forcues special

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AP_320_Astar_forcues_special_DC0011422.PDF
424,03 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AP_320_Astar_forcues_special_DC0048859.PDF
129,41 kB
IM0007746_md.jpg btn_search

Përdorim i shumanshëm, nuk përmban hollues por ka përmbajte kuarci që i risin cilësinë, duke e bërë një astar special për parapërgatitjen e bazamenteve të lemuar ose me aftësi të dobëta deri shumë të dobëta thithëse, përpara aplikimit të shtresës autoniveluese ose shtrimit të pllakave në ambjente të brëndshme dhe të jashtme.

Astari AP 320 ndihmon veçanërisht në ngjitje mbi sipërfaqe të lëmuara, mbi sipërfaqe me aftësi të dobët deri në shumë të dobët thithëse si betone të lëmuara, pllaka, sipërfaqe druri por me aftësi mbajtëse, etj. Ngjit edhe në shumë metale.

#VALUE!

Brënda/Jashtë/Dysheme Tundeni mire perpara perdorimit Nuk hollohet me ujë Aplikohet me rrul Punojeni me furçë Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Afati i magazinimit të paktën 12 muaj Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Lexoni Skedën e të dhënave teknike
  • Nuk përmban mjete humbëse
  • Lehtëson ngjitjen në bazamente shumë të lëmuara
  • i përshtatshëm edhe per dyshemetë me ngrohje qëndrore
  • Thahet shpejt
  • Përdorim universal
  • Mjete lidhëse me dispersion
  • Me forcues kuarci