Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AG 686 MOSAIK Ngjitës pllakash dhe bojak

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AG_686_MOSAIK_Ngjitës_pllakash_dhe_bojak_DC0057858.PDF
406,22 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AG_686_MOSAIK_Ngjitës_pllakash_dh_DC0058560.PDF
207,46 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_AG_686_MOSAIK_Ngjitës_pllakash_dhe_bojak_SQSQ_DC0067598.PDF
90,05 kB
IM0030721_md.jpg btn_search

Ngjitës shtresë hollë, një komponentësh, fleksibël, për ngjitjen dhe fugimin e pllakave mozaik prej qeramike, mikromozaikeve ose të ngjashme. Karakterizohet nga një punim i lehtë dhe ngjitje shumë e mirë.

Llaç i forcuar rezistent ndaj ndryshimeve ngrirje/ shkrirje, si dhe për dyshemetë me sistem ngrohje dhe të përshtatshme nën ujë, si dhe i përshtatshëm për sistemin e termoizolimit RÖFIX "StoneEtics".

Brënda/Jashtë/Dysheme Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Aplikohet me mallë te dhëmbëzuar Punojeni me vegël prej gome per nyjet Përpunohet me sfungjer Të mbrohet ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Lexoni Skedën e të dhënave teknike Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Afati i magazinimit të paktën 24 muaj Përziej para përdorimit
 • I patretshëm në ujë
 • Rezistent ndaj proçesit ngrirje- shkrirje
 • Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
 • E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
 • Kapilaritet i ulët
 • Tendencë të ulët lulëzimi
 • Mbi bazamente organike dhe minerale
 • Çimento e bardhë
 • Aditivë shtesë, kundra ujit
 • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
 • Rërë kuarci (e klasifikuar)