Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AG 654 INNEN Ngjitës pllakash C1

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AG_654_INNEN_Ngjitës_pllakash_C1_DC0011421.PDF
347,53 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AG_654_INNEN_Ngjitës_pllakash_C1_DC0049257.PDF
205,48 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_AG_654_INNEN_Ngjitës_pllakash_C1_SQSQ_DC0065174.PDF
96,26 kB
IM0006352_md.jpg btn_search

Ngjitës pllakash shtresë hollë sipas EN 12004 për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe pllakave në zonën e murit dhe dyshemesë për brenda.

Brënda/Dysheme Përziej para përdorimit Aplikohet me mallë te dhëmbëzuar Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Afati i magazinimit të paktën 12 muaj Lexoni Skedën e të dhënave teknike
  • I patretshëm në ujë
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
  • Rërë e fraksionuar