Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AG 653 STANDARD Ngjitës pllakash C1 T

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AG_653_STANDARD_Ngjitës_pllakash_C1_T_DC0011420.PDF
349,22 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AG_653_STANDARD_Ngjitës_pllakash__DC0049258.PDF
205,63 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_AG_653_STANDARD_Ngjitës_pllakash_C1_T_SQSQ_DC0065175.PDF
96,90 kB
IM0006350_md.jpg btn_search

Ngjitës pllakash shtresëhollë, gri, sipas EN 12004, për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe pllakave në zonën e murit dhe dyshemesë.

Brënda/Dysheme Përziej para përdorimit Aplikohet me mallë te dhëmbëzuar Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Afati i magazinimit të paktën 12 muaj Lexoni Skedën e të dhënave teknike
  • I patretshëm në ujë
  • Qëndrueshmëri të lartë
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
  • Rërë e fraksionuar