Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX AJ 600 Bojak i ngjyrosur

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_AJ_600_Bojak_i_ngjyrosur_DC0011418.PDF
362,95 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_AJ_600_Bojak_i_ngjyrosur_DC0049269.PDF
201,99 kB
IM0006359_md.jpg btn_search

Bojak i hollë sipas EN 13888 (CG 2A), për shtrimin e pllakave qeramike, porcelan, gres, në dysheme dhe mure. Për gjerësi fugash deri 5 mm.

I përshtatshëm për dysheme me ngrohje

Brënda/Jashtë/Dysheme Përziej para përdorimit Punojeni me vegël prej gome per nyjet Përpunohet me sfungjer Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C Të mbrohet ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë Afati i magazinimit të paktën 24 muaj
 • Hapje me rrul ose furçë
 • I patretshëm në ujë
 • E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
 • Tendencë të ulët lulëzimi
 • Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
 • Rezistant ndaj vajrave dhe acideve me pH>3
 • Rezistent ndaj gërvishtjeve
 • Çimento
 • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit
 • Aditivë shtesë, kundra ujit
 • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit
 • Rërë e fraksionuar