Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve
IM0030921_gi.jpg

Hidroizoluesit/ Shtresa mbrojtëse

 

Mbrojtja mjedisore përmes izolimit termik - Kurse energjinë e shtëpisë

Nëse do të bëhet një izolim i pjesës së poshtme në sistemin e termoizolimit, duhet të keni kujdes zonën me lagështirë. Kini kujdes materialet që duhet të përdoren, masat mbrojtëse, dhe të gjitha pikat kyçe si këndet, etj.!