Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

RÖFIX 985 Llaç dekorativ special

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_RÖFIX_985_Llaç_dekorativ_special_DC0057871.PDF
254,22 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_RÖFIX_985_Llaç_dekorativ_special_DC0048888.PDF
205,85 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___RÖFIX_985_Llaç_dekorativ_special_SQSQ_DC0065083.PDF
99,85 kB
IM0000379_md.jpg btn_search

Për ndërtimin e një një muri me pamje dekorative.

Brënda/Jashtë Të hollohet përafërsisht me 6.0  litër ujë Lexoni Skedën e të dhënave teknike Afati i magazinimit të paktën 6 muaj Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C
  • Përpunim i mirë me makineri
  • Rendiment i lartë
  • Punohet mirë me mistri.
  • Rezistent ndaj shiut të rrëmbyeshëm
  • Çimento
  • Përbëres organik < 5%
  • Rërë e fraksionuar