Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

Creteo®Standard 999 Beton/Shtresë e varfër C20/25 - CT C25-F4

 
Dalje:
Skedë teknike Skedë_teknike_Creteo®Standard_999_Beton_Shtresë_e_varfër_C20_25_-_CT_C_DC0017097.PDF
325,38 kB
Fleta e te dhenave te sigurise Fleta_e_te_dhenave_te_sigurise_Creteo®Standard_999_Beton_Shtresë_e_var_DC0048897.PDF
200,22 kB
Deklaratë Performance (DOP) Deklaratë_Performance__DOP___Creteo®Standard_999_Beton_Shtresë_e_varfër_C20_25_-_CT_C25-F4_SQSQ_DC0070656.PDF
91,28 kB
IM0007685_md.jpg btn_search

Për përgatitjen e pllakave të dyshemesë, bazamenteve të vogla, trarëve për dyer dhe dritare, mure kopshtesh, si dhe për dysheme lidhëse.

Brënda/Jashtë/Dysheme Përpunohet me dorë Përzjehet  me mikser të vazhdueshëm  Rofix D20/40 Nuk aplikohet në temperaturën nën 5°C ose mbi 30°C Të mbrohet  ndaj efekteve të erozionit dhe diellit Kujdes! Mbroni duart dhe sytë
  • Beton: Përpunim plastik
  • Çimento
  • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
  • Rërë e fraksionuar