Toolbox
Koshi i shkarkimeve (0)
Indesksi i produkteve

Vënde

Kompani Internacionale

Historia e RÖFIX AG i ka rrënjët në vitin 1888. Vëllezërit Josef und Meinard Wehinger ndërtuan atëherë në Röthis një punishte për prodhimin e tullave dhe furrë gëlqereje. Më vonë vunë re vëllezërit Josef, Ludwig dhe Hermann Wehinger kërkesat e kohës, përzien gëlqere, rërë dhe çimento, duke transportuar për herë të parë në 1968 llaçin e parë të gatshëm.

Me RÖFIX shënjat qëndrojnë mbi orientimin e të ardhmes. Çfarë filloi si furrë gëlqereje me mjete rrethanore, është rritur mbas shumë dhjet vjeçarëve në një kompani internacionale me zgjerim të fortë. Në mbi 10 shtete europiane RÖFIX ofron një listë të plotë produktesh duke qënë një partner i denjë për sipërmarrës dhe përdorues në sektorin e ndërtimit.

Me produkte të reja, me një sy kritik mbi cilësinë dhe si një organizatë gjithnjë dhe në rritje, i është bërë e mundur RÖFIX që të sigurojë pjesë të mëdha në tregun qëndror dhe atë jugor të europës.